Chemical Compatibility Chart - Bellows Systems

This Chemical Compatibility Chart is a quick reference tool for describing the suitability of various bellows materials for use in contact with different chemicals. Use this chart to assist in the selection of the right materials.

Chemical and Metals

CHEMICAL304 SS316 SSAluminumBrassBronzeCarpenter 20Cast IronCopperHastelloy-C®Titanium
AcetaldehydeAABAA-C-AA
AcetamideBAADD---
Acetate solventAAAACADAAA
Acetic AcidDBBDCADBAA
Acetic Acid 20%BABDCADBAA
Acetic Acid 80%DBBDCADBAA
Acetic Acid GlacialCAB-CADBAA
Acetic AnhydrideBAA1DCBDBAA
AcetoneAAAAAAAAAA
Acetyl Bromide
Acetyl Chloride(dry)AADD-BBAA-
AcetyleneAAABCAAD--
AcrylonitrileA1A1B1A-A1A1AB-
Adipic AcidA1A2A--AD--
Alcohols: AmylAABAAABAAB
BenzylBBBAABBAA
ButylAABAAABAAA
DiacetoneAAA1AAAAAA
EthylAABAAABAAA
HexylAAAAAAAA
IsobutylAAB-AAC-AB
IsopropylBBB-AAABAB
MethylAAA1AAAAB1AB
OctylAAA-AAAACA
PropylAAAAAAAAAA
Aluminum ChlorideBBDDDB1DBAB
Aluminum Chlodride 20%DC1DDDC1D-AB
Aluminum FlurodieDDB1--CDDBA
Aluminum HydroxideA1C1B1BCA1ADBB1
Aluminum NitrateAAD--A
Aluminum Potasium Sulfate 10%AACA-ADA2CA
Aluminum Potasium Sulfate 100%DB2C--BDBCA
Aluminum SulfateBB2B1B1BBDA2BA
AlumsAA--ADCBA
AminesAABB1DBD-BB
Ammonia 10%AAA2-DA1A-AC
Ammonia NitrateAAC-DAA---
Ammonia, AnhydrousAA2A1DDAADBC
Ammonia, liquidB2A2A-DB2A-BC
Ammonium AcetateBAADD-----
Ammonium BifluorideDB1B-DBD-B-
Ammonium CarbonateBBBDDBBDBA
Ammonium Casenate-A---
Ammonium ChlorideCB2B1DDBDDDB
Ammonium HydroxideA1A1B2DDADDBA
Ammonium NitrateA1AB1DDABDBA
Ammonium OxalateAA--DADCA-
Ammonium PersulfateABDDDBDDBA
Ammonium Phosphate DibasicBCB1B1DA1DDBA
Ammonium Phospate MonobasicBCB-DCDDBA
Ammonium Phosphate TribasicBBB-C-DDBA
Ammonium SulfateBBA1DDBDDBA
Ammonium SulfliteBBD-AADD--
Ammonium Thiosulfate-A-DD-DD-A
Amyl AcetateA1AAAAACAAA
Amyl AlcoholAABA1AABAAB
Amyl ChlorideA2A2A1-AA2AAA1C
AnilineABCDCACDBC
Aniline HydrochlorideDDDDDBDBDA
Antifreeze-AA-AAA---
Antimony TrichlorideDDDDAB---B
Aqua Regia 80%HCL 20%HNO3DDDDDDDDCA1
Arochlor 1248BBAA1A-B-AA1
Aromatic Hydrocarbons-CA-C-A---
Arsenic AcidA2A2DDBA1DABB
Arsenic Salt----------
AsphaltBAAB1A1AAA--
Barium CarbonateB1BDB1BB1AABA
Barium ChlorideA1A1DB1B1BCB1BA
Barium CyanideA1A2C1C1CA1C1DA-
Barium HydroxideB1BDDDB1D–-BB
Barium NitrateB1BBDDBAB-A
Barium SulfateB1B1BBCBBBAB
Barium SulfideB1B2DDDA1D–D-A
BeerAAAB1AAD–BA1B
Beet Sugar LiquidAAA-CAAA-A
BenzaldehydeBBB-AAABAA
BenzeneBBB-AAABBA
Benzene Sulphonic AcidBBD--A--BB
Benzoic AcidBBB-BBD-B1A
BenzolA1A1B1-AAAABA
BenzonitrileDD------C-
Benzyl ChlorideC1B1D-D--DC-
Bleaching Liquors---------A
Borax Sodium BorateAAB1-BAABBB
Boric AcidB2A1D-BB2DBAA
Brewery slopA-AAA---
BromineDDD-DD--AD
ButadieneAA1A-CA-CC-
ButaneA2A2A-CA-CAA
Butanol Butyl AlchoholAA1B-AA-BBB
ButterCAA-DD---
ButtermilkAAA-DA-D--
Butyl Amine-AA2-B-B2B2
Butyl Ether-A1A1------
Butyl PhthalateB1B2B2––----B2B2
ButylacetateBAAAAB1AAAA
ButyleneAAA-DA-D--
Butyric AcidB1B2B-DBDCA1A
Calcium Bisulfate-A--C-D---
Calcium BisulfideBBC-CB--AA
Calcium BisulfliteBAD--B1--BA
Calcium CarbonateA1BD-AB1--BB
Calcium Chlorate-------A--
Calcium ChlorideC2B2D-ABCBAA
Calcium HydroxideB1BC1-DBA-AA
Calcium HyphoclorideC1B1D-DCD-BA1
Calcium NitrateC1B2B1-B2-B-B2B2
Calcium oxideAAC-DA--AA
Calcium SulfateBBC-AB1A-BA
CalgonAA--C-D---
Cane JuiceAAB-AAA---
Carbolic Acid (Phenol)BBADBCDDAA
Carbon BisulfideABB-BB----
Carbon DioxideAA1B1BAAD-AA
Carbon Dioxide wetAA1A1-AAD-AA
Carbon DisulfideA1BA-DBA-BB
Carbon MonoxideAAA-ABAAB-
Carbon Tetrachloride DBBD-A2BDAA1A
Carbon Tetrachloride dryBB2DA1B2B--BA2
Carbon Tetrachloride wetA2A2DB1A2AC-BA2
Carbonated WaterAAADACDB--
Carbonic AcidA1AB1DBAD-A2B1
CatsupAAD-ACDD--
Chloric AcidDC1DDDA1DDA2-
Chlorinated Glue-A--AAD---
Chlorine WaterCC1DDBA2-DA2A
Chlorine Anhydrous liquidC1C1DDDDD-DD
Chlorine dry-BC1DBADAA2D
Chloroacetic AcidB1A1DDCB1DDA1A1
Chlorobenzene MonoABAB1CABBAB
Chlorobromomethane-BB--
ChloroformAAB1B1BABAA1A2
Chlorosulfonic AcidDB2CBDDDDA1A
Chocolate SyrupAAA--DD---
Chromic Acid 5%BACDB1DDDBA
Chromic Acid 10%BBDDDDDDAB
Chromic Acid 30%B2B2DDDDDDDA
Chromic Acid 50%CB2DDDDDDBA2
Chromium Salts
CiderAAB-AAD---
Citric AcidB1A2CDDBDDAA2
Citric OilsAAC-ADD---
Clorox® BleachAAA--DD-A-
CoffeeAAA-AD--AA
Copper ChlorideDD--DD---D
Copper CyanideBBDDDBA-A1B
Copper FluoborateDD---DD-B-
Copper NitrateAA2DDDADDB2B
Copper SulfateBBDDBADBAA
Copper Sulfate >5%BBDDDBD-AA
CreamAAA-ADD---
CresolsA2AA-AA2CAB2B
Cresylic AcidA1AB2-DAABB1A1
Cupric AcidDB2D-----A1A2
Cyanic AcidAA---DD---
CyclohexaneA1AAABA2BBBA
CyclohexanoneA1A2A-B-BBA1-
DetergentsA1A1B-BA2--BA2
DiacetoneB1BA1A1B--A--
Dichlorobenzene-B1B1-B1---A1-
DichloroethaneBBB1BD--AAB1
Diesel FuelABA1----A--
Diethyl EtherBBB2BB--BBB
DiethylamineB1AB1--AAAB1A1
Diethylene GlycolAABA-C-A--
Dimethyl AnilineABB1AACAABA1
Dimethyl FormamideABA1----A--
DiphenylBBB2BB--BBB
DiphenylB1AB1--AAAB1A1
DyesAABA-C-A--
EpsomABB1AACAAB1A
EthaneAA1---A-A--
EthanolAABAAABAAA
EthanolamineAAB-AA-DBB
EtherAAB1B1AACAB1A1
Ethyl AcetateBBA2BAAAAAA1
Ethyl Benzonate--A--
Ethyl ChlorideAABAAACB1B1A
Ethyl EtherBBBBA-CAB1A1
Ethyl SulfateDD--DA-B--
Ethylene BromideAAB-B---BB
Ethylene ChlorideBBB-A--B-B1
Ethylene ChlorohydrinBBBBB--BBB
Ethylene DiamineB1BB1DB--DCA
Ethylene DichlorideBBA1BCCA-BC
Ethylene GlycolBBAB1AAAAB1A1
Ethylene OxideBBDDCADDA-
Fatty AcidsBAACACCDAB
Ferric ChlorideDDDDDDDDB2A
Ferric NitrateBBDDCD-DB1A
Ferric SulfateB1ADDCDDDA1A1
Ferrous ChlorideDDDDC1CDBB1A
Ferrous SulfateBBB1B1BDDBBA1
Fluoboric AcidBBD-B1DD-A1D
FluorineCAAACDDCB1D
Fluosilicic AcidCBDB1B2DDDBD
Formaldehyde 40%A1ABAAABB2BB
Formaldehyde 100%CAA-BACA2AA
Formic AcidB1A1ADCCDCAC1
Freon® 11AAD--AAAAB
Freon 12B1BB1B1BAAAAB
Freon 22AADA-ADBAB
Freon 113A-AAC
Freon TFAAD--AAAAB
Fruit JuiceAAAD-C–DAAA
Fuel oilsAAC1BAAAAA1A
Furan ResinA1AA--A--B-
Furfural DABA1-BABABA
Gallic AcidABD-BADDB1B
Gasoline High aromaticAAD-AAA-AB
Gasoline, leadedA1A2AA2--BAA
Gasoline, UnleadedA1A2A2-A2AABAA
GelatinA1A2ADAAAAAA
GlucoseA1AAA-AAAAA
Glue, PVAA1A2A-AAA-AB
GlycerinA2AABAAAAAA
Glycolic AcidAA------AA
Gold MonocyanideAA---AD---
Grape JuiceAA--ACD--A
Grease-A-AAAAAA-
HeptaneAAAAAAAAAA
HexaneAAAAAAAAAA
HoneyAAA-AAA-A-
Hydraulic Oil PetroAAAAAAAAA-
Hydraulic Oil SyntheticAAAAAA-AA-
HydrazineAA---DDA--
Hydrobromic Acid 20%DDDD-CDDAA
Hydrobromic Acid 100%DDDD-DDDCA
Hydrochloric Acid 20%DDD-DDDDA1D
Hydrochloric Acid 37%DDD-DDDDBD
Hydrochloric Acid 100%DDDDDDDDAD
Hydrochloric Acid dry GasDDDDAD-DAC
Hydrocyanic AcidB1AADADDDAB
Hydrocyanic Acid Gas 10%-D-A
Hydrofluoric Acid 20%DDD-B2DDDBD
Hydrofluoric Acid 50%DDD-B2DDDBD
Hydrofluoric Acid 75%DDD-B1DDDBD
Hydrofluoric Acid 100%B1B1D-B1DDDBD
Hydrofluosilicic Acid 20%C2B1D-B2DDDBD
Hydrofluosilicic Acid 100%DDD-B2DD-BD
Hydrogen GasAAA-AA-AAA
Hydrogen Peroxide 10%B2BA-B1CCDAA
Hydrogen Peroxide 30%B2BA-B1BBDAB1
Hydrogen Peroxide 50%B2A2A-B1B-DAA
Hydrogen Peroxide 100%B2A2ADB1DBDAB
Hydrogen Sulfide aquaCAB-ADD-AB
Hydrogen Sufide dryC1ABDBDDDAA
HydroquinoneBBB--BBB
Hydroxyacetic Acid 70%-----DB--A
InkCC---DDA--
IodineDDA-ADDDAA
Iodine (in Alcohol)--B-B---BB
IodoformAA---A-BDB
IsooctaneAA1A1AA1-----
Isopropyl AcetateCAD-A1B--B-
Isopropyl EtherAAAAAA-BA-
Isotane--D--
Jet Fuel(JP3,JP4,JP5,JP8)AAA-AAAAAA
KeroseneAAAAAAABBA
KetonesAAB-AA-AAA
Lacquer ThinnersA1AAAAACAAC
LacquersA1AA-AACAA-
Lactic AcidB1B1BDB2CDBB1A
LardAAA-AAA-AA
LatexA2A2A--A--A-
Lead AcetateBB1D-B1AA-B1A1
Lead NitrateB1B1D-B2---B2-
Lead SulfamateCCC-------
Ligroin-AD--A----
LimeAAA--AA--A
Linoleic AcidBAA2--D--
Lithium ChlorideA1A2D-A2AA---
Lithium HidroxideBBD-BD--B-
LubricantsA2A2A2-A2AAAAA
Lye: KOH Potasium HydroxideBA1DDDBB2BB1D
Lye: NaoH Sodium HydroxideBB1DDDDD–BCB
Lye: Ca(OH)2 Calcium HydroxideB1BC1DBA-A1A
Magnesium BisulfateA1A1D-A1-----
Magnesium CarbonateBBA-AA-ABA
Magnesium ChlorideDDDDBCDA2A2A2
Magnesium HydroxideBA1C1DBAABAA
Magnesium NitrateBBB-ADDBAA
Magnesium OxideAAB--AA---
Magnesium Sulfate Epsom saltABB1AAA-ABA
Maleic AcidABB1-BAA-BA
Maleic AnhydrideAAA-------
Malic AcidAA2B1BB2A-DBA
Manganese SulfateBB2B1DA2CABA2A2
MashAAA--A----
MayonnaiseCA--DDBA-
Melamine-D---DD---
Mercuric Chloride(dilute)DDDDDDDDCA1
Mercuric CyanideCCD-D-CDAA
Mercurous NitrateA1A1D-----A1A1
MercuryAADDADADA2A
MethaneAAA-AA--A-
Methanol Methyl AlcoholAAA1AAAAB1AB
Methyl AcetaneABA-AAABA-
Methyl AcetoneAAAAABA---
Methyl AcrylateA-----A---
Methyl Alcohol 10%AAA1AAAAAAB
Methyl BromideAAD---AB--
Methyl ButylAA---A----
Methyl CellosolveBBBAA-CB--
Methyl ChlorideAADAB2CD-BA
Methyl Dichloride----------
Methyl Ethyl KetoneAABAAAAAAA
Methyl Ethyl ketone peroxide----------
Methyl Isobutyl KetoneBBB-ACCBAA
Methyl Isopropyl KetoneAAA-A-CA--
Methyl MethacylateBB---C---
MethylamineAAADA2DA---
Methylene ChlorideBBCABABBBB
MilkAAADACDDAA
Mineral SpiritsAAA-ACB-BB
MolassesAAABADBAAA
Monochloroacetic acidA1A1DBB1-DDA2A2
MonoethanolamineAAB-A-AD-B
Morpholine-A1A1-----A1-
Motor OilA1A2A1-A1----A1
MustardAAB-ADD-AA
NaphthaAAAAABBABB
NaphthaleneAAB1-ACA-AA
Natural GasAAA-A-A---
Nickel ChlorideDCDDB1DD-BA
Nickel NitrateBB2D-A2-C-B2-
Nickel SurflateBB1DDBCD-BB
Nitrating Acid (<_1% Acid)CAD--D--A-
Nitrating Acid (<=15% H2So4)CCD--DA-AA
Nitrating Acid(>15% H2SO4)CCD--DC-AC
Nitrating Acid(<15%HNO3)CDD--DC-AC
Nitric Acid(5-10%)AAADA1DDDA1A1
Nitric Acid 20%AADDA1DDDA1A1
Nitric Acid 50%A2A1DDA1DDDA1A1
Nitric Acid ConcentratedA1A1DDA2DDDB1A1
NitrobenzeneBBB-ACCBDA1
Nitrogen Fertilizer----------
NitromethaneAA1A----AA-
Nitrous AcidBBDDBA-CD-
Nitrous OxideBBBBDB-BB-
Oils : AnilineAADDAAADBD
Anise-A--AAA---
Bay-A--AAA---
Bone-A--AAA---
CastorAAAA-AAA-A
CinnamonAA---A----
CitricAAAB-DD-A-
CloveAAB--A--A-
CoconutAAA--AA-A-
Cod LiverAAA--A--A-
CornAAA--CABA-
CottonseedAAAA-AAAAA
CreosoteBBB-AC--BA
Diesel Fuel (20,30,40,50)AAA-AAA-BB
Fuel (1,2,3,5A,5B,6)AAC1BAAAAA1B
GingerDD--DD----
Hydraulic Oil (petro)AAAAAAAAA-
Hydraulic Oil syntheticAAAAAA-AA-
LemonAAA-AA----
LinseedAABBAA-BBA
MineralAAAAAA-BAA
OliveAAA-AA--AA
OrangeAAA-AA--AA
PalmAA--AAAA-A
PeanutAAA-AAAA-A
PeppermintAAD-AA----
PineAAA-ADC--A
RapeseedAA--AAA--A
RosinA1A1B1-B1A-BA-
SesameAA--AAA--A
SiliconeAAA-AAAAA-
SoybeanAAA-AAA-AA
SpermAA--AAA--A
TanningAA--AA----
TransformerAAA--A-A--
TurbineAAA-AAAA-A
OleicAAADB1C-AA2B
OleumB2BB-BD--AD
OleumAAB-DD--DD
OxalicBAADB2ACBBA
OzoneBAB-B--A--
Palmitic AcidB1A1BDA--BB-
ParaffinAAAAAA-BBA
PentaneCCB-CC--A-
PerchloricCCD-B--DBD
PerchloroethyleneBA1C-BDABBA
PetrolatumAA--AA--A-
PetroleumA1A1D-A1--B-A1
Phenol 10%BBA-BCDBBB
Phenol (Carbolic Acid)BBADBCDDAA
Phosphoric Acid (<_40%)DCCDBDDDA2C
Phosphoric Acid>40%)DDCDBDDDA2C
Phosphoric Acid(crude)DBC-BDDDA2C
Phosphoric Acid (molten)-CC--A-DCD
Phosphoric Acid (Anhydride)--C--A---D
PhosphorusA2A2B-A2--BA2-
Phosphorus TrichlorideA1A2D----DA2A–
Photographic DeveloperAA--ADDDBA–
Photographic SolutionsD---A2DB2A1
PhthalicB2AB2-B2--CB2A
Phthalic AnhydrideAAA-AB-CA-
PicricBBC-BDADBA
Plating Solutions
Antimony Plating 130FAAA-AAA-AA
Arsenic Plating 110FAAA-AAA-AA
Brass Plating
Regular Brass Bath100FAAA-AAA-AA
High-Speed Brass Bath 110F-AA--AA-AA
Bronze Plating
Cu-Cd Bronze Bath.R1AAA--AA-AA
Cu-Sn Bronze Bath 160FAAA--AA-AD
Cu-Zn Bronze Bath 100FAAA--AA-AA
Cadmium Plating
Cyanide Bath 90F-AA--AA-AA
Fluoborate Bath 100FAA---AD-DD
Chromium Plating
Barrel Chrome Bath 95F-DA--DC-DC
Black Chrome Bath 115F-CA--CA-DA
Chromic-Sulfuric Bath 130F-CA--CA-CA
Fluoride Bath 130F-DA--DC-DC
Fluosilicate Bath 95F-CA--CC-DC
Copper Plating(Cyanide)
Copper Strike Bath 120F-A----A-A-
High-Speed Bath 180F-AA---A-AD
Rochelle Salt Bath 150F-AA---A-AD
Copper Plating (Acid)
Copper Fluborate Bath 120FADA--DD-DD
Copper Surflate Bath RT-DA--DA-DA
Copper Plating (Misc)
Copper Pyrophospate-AA--AA-AA
Copper (Electroless)--A------A
Gold Plating
Acid 75F-C------AA
Cyanide 150F-A------AA
Neutral 75F-C------AA
Indium Surflamate Plating RF-C------AA
Iron Plating
Ferrous Am Sulfate Bath 150 F-C------AA
Ferrous Chloride Bath 190F-D------DA
Ferrous Surfate Bath 150F-C------AA
Fluoborate Bath 145F-D------BD
Sulfamate 140F-D------BA
Sulfate-Chloride Bath 160F-D------DA
Lead Fluoborate Plating-C------AD
Nickel Plating
Electroless 200F----------
Fluoborate 100-170F-C------AD
High-Chloride 130-160F-C------AA
Sulfamate 100-140F-C------AA
Watts Type 115-160F-C------AA
Rhodium Plating 120F-D------DD
Silver Plating 80-120F-A------AA
Tin-Fluoborate Plating 100F-C------AD
Tin-Lead Plating 100F-C------AD
Zinc Plating
Acid Chloride 140F-D------DA
Acid Fluoborate Bath RT-C------AD
Acid Surflate Bath 150F-C------AA
Alkaline Cyanide Bath RT-A------AA
Potash (Potassium Carbonaye)BBD-BBCBBA
Potassium BicorbonateBBD-BBABBA
Potassium BromideBBC1-BBDBBA
Potassium ChlorateB1BB-B1BCB1BA
Potassium ChlorideB1A1DDBAABAA
Potassium ChromateB1B1B1-B1BA-A-
Potassium Cyanide SoutionsB1B1DDDBBD–BA
Potassium DichromateBB1B-B1BABBA
Potassium FerricyanideB1B1B2-B2BCBB2A2
Potassium FerrocyanideBBB1-B1BCBBA
Potassium Hydroxide(Caustic potash)BA1DDDBB2BB1D
Potassium HypochloriteC1BD-DBAD–B2A1
Potassium IodideA1A1B1-A1AAA1A2A1
Potassium NitrateBBBBBBAAB1A
Potassium OxalateBB1B1-A1BABA1A1
Potassium PermanganateB1BB1-A1BAAA1A
Potassium SulfateB1ACDA1AABB1A
Potassium SulfideBBD-DABD-A
Propane liquifiedAAAAA2AAAA-
PropyleneB1A1A--AAA--
Propylene GlycolBBB-AAAABA
PyridineAABBBAABBB
Pyrogallic AcidB2BB-ABDBBA
Resorcinal----------
RosinsA1A1B1-BBDB--
RumAA--A-----
Rust inhibitorsAA--ABC---
Salad dressingsAAB--BD---
Salicylic AcidB2B2B2-ABAAA2A1
Salt Brine (NaCl saturated)B1A2B1-B2BDBA2A2
Sea WaterCCBDAADBAA
Shellac (Bleached)AAABAAAA--
Shellac (Orange)AAABAAAA--
SiliconeAAA--AAA--
Silver (Bromide)DDD-DAD-A-
Silver NitrateBBD-BCC-AA
Soap SolutionsAA1CBBAAAAA
Soda Ash (Sodium carbonate)AAD-BAB---
Sodium AcetateBB1BBBABAAA
Sodium AluminateAA--ABA-BA
Sodium Benzoate--A1-A---A1A1
Sodium BicorbonateAA1DDAACBB1A2
Sodium BisulfateDCDDA2CDBB2A
Sodium BisulfiteB1B1D-B1BDBBA
Sodium BorateB2BC-AA-BAB
Sodium BromideCCD-ABCD-A1
Sodium CarbonateAADBA2BBAAA1
Sodium ChlorateAB1C1-B1B-BB1A
Sodium ChlorideBBCDBBDBAA
Sodium ChromateB1BB-BBABA-
Sodium CyanideA1B1DDDAADAA
Sodium FerrocyanateBBA----DA-
Sodium FlurideDDB-ACCDAA
Sodium Hydrosulflite--A--C--A-
Sodium Hydroxide 20%BB2BBBA2A2A2BA1
Sodium Hydroxide 50%BB1DDCB2DBCB
Sodium Hydroxide 80%CB1DDCDDDA1D
Sodium Hypochlorate 100%DDDDCDD-AC
Sodium Hypochlorite <20%CCDDCDD-AC
Sodium HyposulfateAAD--DD---
Sodium MetaphospateAACDAACB--
Sodium MetasilicateAAD-ABA1BA-
Sodium NitrateB1B1B-BCBDBA
Sodium PerborateBBCDBDCBB-
Sodium PeroxideAACDADCBB-
Sodium PolyphospateBBDDBCDAAA
Sodium SilicateABADBABBBA
Sodium SulfateBB1ABBCBBBA
Sodium SulfideBDDDB1DCDB1A
Sodium SulfliteBAC1DBCA1DBA
Sodium TetraborateA2AC-A--B--
Sodium Thiosulfate (hypo)AB2ADA2DCDA2A
SorghumAA--ADA---
Soy sauceAAA-AAD---
Stannic ChlorideDDD-ADD-BA
Stannic Flluoborate-A---DD---
Stannous ChlorideC2A2D-A1D--BA
StarchAAA--AC---
Stearic AcidBABDBCCDBA
Stoddard SolventAAA-AAAAAA
StyreneAAAAAAABD-
Sugar (Liquids)AAA-AA-AA-
Sulfate (Liquors)BBD-BDCDB-
Sulfur ChlorideDDDDBDDBAD
Sulfur DioxideDA1BDBB-BCA
Sulfur Dioxide (dry)DABDBAAABA
Sulfur Hexafluoride----------
Sulfur TrioxideACADCAB–---
Sulfur Trioxide(dry)DAAABBABBD
Sulfuric Acid(<10%)DBD-BDC-B1D
Sulfuric Acid(10-75%)DDD-BA2D-B1D
Sulfuric Acid(75-100%)CDD-BA2DDB1D
Sulfuric Acid(cold concentrated)CBB-BA2D-A1D
Sulfuric Acid(hot concentrated)DCD-BDD-DD
Sulfurous AcidB1BB1-BDDDBA
Sulfuryl Chloride----------
TallowAAA-------
Tannic AcidB1ACBBACAB1A
Tanning LiquorsA2A2A-A2A--BA
Tartaric AcidC2C2B1DB1ACABA1
TetrachloroethaneBAC---AAAA
Tetrachloroethylene-A----AA--
TetrahydrofuranAA--AD--AB
Tin Salts-DD-----CA
Toluene ToluolAAAAAAAAAA
Tomato JuiceAAA-AC----
Trichloroacetic AcidDCD---DDBD
TrichloroethaneBBD-AAB-AA
TrichloroethyleneBBD-BACA1AA
TrichloropropaneAAD-AAAAA-
TricresylphosphateBBD-A2ABBAB
TriethylamineAA---AAA1--
Trisodium PhospateBBD-AC-B1A-
TurpentineAAADAC-BBB
UreaBBB-B---BA
Uric AcidBBD-B-DABA
UrineAAB-ACA---
VarnishAAAA-ACBA-
Vegetable JuiceAADAACDA--
VinegarAADDACDBAA
Vinyl AcetateBBA1---BB--
Vinyl ChlorideB2A1B1-A2-BBA2A
Water, DeionizedA1A2A2A--DBA2A2
Water, Acid MineBBDDACDDAA
Water, DistilledAAAAADDBAA
Water, FreshAABDA1ADBAA
Water, SaltBBBDADDBAA
Weed KillersAAD--C----
WheyAAB-------
Whiskey & WinesAAC1BACDB-A
White Liquor Pulp Mill)AABBADC-A-
White Water (Paper Mill)AA---AA---
XyleneBBA1AAABAAA
Zinc ChlorideBBDDB1DDCBA1
Zinc HydrosulfateAAD--DDB--
Zinc SulfateB1ADB2BCDB1A2A2

Chemical and Elastomers

ChemicalBuna (Nutrine)EPDMHypalonNatural RubberNeopreneSilicone
AcetaldehydeDACCCA
AcetamideAABDBB
Acetate solventCACCDC
Acetic AcidCACBCC
Acetic Acid 20%BAABAB
Acetic Acid 80%CACCCB
Acetic Acid GlacialCBCCDB
Acetic AnhydrideDBACAC
AcetoneDACCCD
Acetyl Bromide------
Acetyl Chloride(dry)DDDDDC
AcetyleneBABBBB
AcrylonitrileDDCB1CD
Adipic AcidCA2-A1C-
Alcohols: AmylBAABAD
BenzylDBCDC-
ButylCBAACB
DiacetoneDADDDD
EthylCAAAAB
HexylACBAAB
IsobutylBAAAAA
IsopropylBAAABA
MethylAAAAAA
OctylBABBBB
PropylAAAAAA
Aluminum ChlorideAABAAB
Aluminum Chlodride 20%AABAAB
Aluminum FlurodieAAABAB
Aluminum HydroxideAAA2DAA
Aluminum NitrateA2A2A2A1AB1
Aluminum Potasium Sulfate 10%AAAAAA
Aluminum Potasium Sulfate 100%AAAAAA
Aluminum SulfateAAAAAA
AlumsAA1-ABA1
AminesDBDBBB
Ammonia 10%AADDA-
Ammonia NitrateCAD-C-
Ammonia, AnhydrousBADDAC
Ammonia, liquidCADDA-
Ammonium AcetateBA--A-
Ammonium BifluorideBA2--D-
Ammonium CarbonateBA-AAC
Ammonium Casenate----A-
Ammonium ChlorideBAAABC
Ammonium HydroxideDAADAA
Ammonium NitrateAAACBC
Ammonium OxalateDA--A-
Ammonium PersulfateABAAAD
Ammonium Phosphate DibasicAAAAAA
Ammonium Phospate MonobasicAAAAAA
Ammonium Phosphate TribasicAAAAAA
Ammonium SulfateAAAAAA
Ammonium SulfliteA1A1A2A2A1-
Ammonium ThiosulfateAA1--A-
Amyl AcetateDADDDD
Amyl AlcoholBAABBD
Amyl ChlorideDDDDDD
AnilineDBDDDB
Aniline HydrochlorideDB-ADD
AntifreezeAA-ACC
Antimony TrichlorideBB1----
Aqua Regia 80%HCL 20%HNO3DCCDDD
Arochlor 1248C1BDDDB
Aromatic HydrocarbonsDDDDDD
Arsenic AcidA2A2ABAA
Arsenic Salt-------
AsphaltBDDDDD
Barium CarbonateA2A----
Barium ChlorideAAAAAA
Barium CyanideCAA-C-
Barium HydroxideAAAAAA
Barium NitrateA2A--AB
Barium SulfateAAAAAA
Barium SulfideAAAAAA
BeerAAAAAA
Beet Sugar LiquidAAAAAA
BenzaldehydeDADDDD
BenzeneDDDDDD
Benzene Sulphonic AcidDD-AAD
Benzoic AcidDDDDBB
BenzolDDDDDD
Benzonitrile-----A1
Benzyl ChlorideDDDDDD
Bleaching LiquorsDAADDB
Borax Sodium BorateBAAAAB
Boric AcidAAAADA
Brewery slopA---A-
BromineDDDDDD
ButadieneDCBDBD
ButaneADBDAD
Butanol Butyl AlchoholAAAAAB
ButterAABDBB
ButtermilkAA1-DDA
Butyl Amine---DDB1
Butyl EtherB2D-DDD
Butyl PhthalateDB2DDDA1
ButylacetateDBDDDD
ButyleneADDDDD
Butyric AcidDBDDDD
Calcium BisulfateAA-AAC
Calcium BisulfideA1C-DAC
Calcium BisulfliteADADAA
Calcium CarbonateAAAAAA
Calcium ChlorateAABA--
Calcium ChlorideAAAAAA
Calcium HydroxideAAAAAA
Calcium HyphoclorideC1B1ADDB
Calcium NitrateA2A2A1A1A2B1
Calcium oxideAAABAA
Calcium SulfateA2AABB-
CalgonAAAAAA
Cane JuiceAAAAAA
Carbolic Acid (Phenol)DBDDDD
Carbon BisulfideCDDDD-
Carbon DioxideABBBBB
Carbon Dioxide wetABBBBB
Carbon DisulfideDDDDD-
Carbon MonoxideAACDBA2
Carbon Tetrachloride DDDDDDD
Carbon Tetrachloride dryC1B1DDDD
Carbon Tetrachloride wetDDDDDD
Carbonated WaterA---A-
Carbonic AcidDBCCDA
CatsupAA--A-
Chloric Acid------
Chlorinated GlueBB--D-
Chlorine WaterDCCCDD
Chlorine Anhydrous liquidDBCCDD
Chlorine dryBADDCD
Chloroacetic AcidDB-DDD
Chlorobenzene MonoDDDDDD
ChlorobromomethaneDBDDDD
ChloroformDDDDDD
Chlorosulfonic AcidDDDADD
Chocolate SyrupAA-DA-
Chromic Acid 5%DABBDC
Chromic Acid 10%DCCDDC
Chromic Acid 30%DBCDDC
Chromic Acid 50%DBCDDC
Chromium Salts------
CiderAA--AB1
Citric AcidAACAAA
Citric OilsAB--D-
Clorox® BleachDBBDB-
CoffeeAAAAAA
Copper ChlorideAACCAA1
Copper CyanideAACAAA
Copper FluoborateB---A-
Copper NitrateA--CA-
Copper SulfateAACCAA
Copper Sulfate >5%AACCAA
CreamA---D-
CresolsDDDDDD
Cresylic AcidDDDDDD
Cupric AcidB2A2-B2A2A1
Cyanic AcidC---CA1
CyclohexaneBDDDDD
CyclohexanoneDB-DDD
DetergentsAABBBA
DiacetoneDAA-DD
DichlorobenzeneDDDDDD
DichloroethaneD-CDD-
Diesel FuelADBDDD
Diethyl EtherDDDDDD
DiethylamineCBCAAB
Diethylene GlycolA2A2CA1A2B1
Dimethyl AnilineDB2-DDD
Dimethyl FormamideDBDCDC
DiphenylDDBDBD
DiphenylADDDDC
Dyes----C-
EpsomAAABAA
EthaneADBDBD
EthanolCAAAAB
EthanolamineBBCBBB
EtherDCDDDD
Ethyl AcetateDBDCDB
Ethyl BenzonateD--DDD
Ethyl ChlorideAADBCD
Ethyl EtherDDDDDD
Ethyl SulfateA-----
Ethylene BromideDCCCCD
Ethylene ChlorideDDDDDD
Ethylene ChlorohydrinDBCCAC
Ethylene DiamineAABBBA
Ethylene DichlorideDCDDDD
Ethylene GlycolAAAAAA
Ethylene OxideDCDDDD
Fatty AcidsBDBCCC
Ferric ChlorideAABABB
Ferric NitrateAAAAAC
Ferric SulfateAAAAAB
Ferrous ChlorideA-AAA-
Ferrous SulfateA2ABB--
Fluoboric AcidAA2AAA-
FluorineDA1-C-D
Fluosilicic AcidAA2AAA-
Formaldehyde 40%BABBB1-
Formaldehyde 100%CACCCB
Formic AcidCAA1CAB
Freon® 11BDBDDD
Freon 12ABACAD
Freon 22DABDAD
Freon 113ADADCD
Freon TFADADAD
Fruit JuiceA-BDA-
Fuel oilsADCDBD
Furan ResinDCDDDD
Furfural DDDBDDD
Gallic AcidBBDABD
Gasoline High aromaticADBDAD
Gasoline, leadedA2DBDBD
Gasoline, UnleadedA1DADBD
GelatinAABAAA
GlucoseAABAAA
Glue, PVAAAAAAA
GlycerinAAAAAA
Glycolic AcidAAADAA
Gold MonocyanideA---A-
Grape JuiceAA-DDA
GreaseAD-DDD
HeptaneADBDBD
HexaneADBDBD
HoneyAA-A-A
Hydraulic Oil PetroADADAB
Hydraulic Oil SyntheticDAADAB
HydrazineBABCBB
Hydrobromic Acid 20%DAAADD
Hydrobromic Acid 100%DAAADD
Hydrochloric Acid 20%-AAACD
Hydrochloric Acid 37%BCBABB
Hydrochloric Acid 100%DDDDDD
Hydrochloric Acid dry Gas------
Hydrocyanic AcidBBABBC
Hydrocyanic Acid Gas 10%BA-BAD
Hydrofluoric Acid 20%DDBB1BD
Hydrofluoric Acid 50%DDBB1DD
Hydrofluoric Acid 75%DCBDDD
Hydrofluoric Acid 100%DDBDDD
Hydrofluosilicic Acid 20%AABABD
Hydrofluosilicic Acid 100%BDBABD
Hydrogen GasAAABAC
Hydrogen Peroxide 10%DADBDA
Hydrogen Peroxide 30%DBDCDB
Hydrogen Peroxide 50%DBDCDB
Hydrogen Peroxide 100%DDDCDB
Hydrogen Sulfide aquaDBDCAC
Hydrogen Sufide dryDBBCAC
HydroquinoneDDDAA-
Hydroxyacetic Acid 70%AA--A-
InkA--DA-
IodineBBDDD-
Iodine (in Alcohol)-A----
IodoformDA-BA-
IsooctaneA2D-A1B1D
Isopropyl AcetateDBDDDD
Isopropyl EtherBDCADD
IsotaneA---D-
Jet Fuel(JP3,JP4,JP5,JP8)ADDDDD
KeroseneADDDAD
KetonesDA-AD-
Lacquer ThinnersDDDDDD
LacquersDDDDDD
Lactic AcidAAAAAA
LardADBD1DB
LatexAA---A
Lead AcetateBADAAA
Lead NitrateA2A2-A1A1B1
Lead SulfamateBAABAB
LigroinADCDBD
LimeAD--A-
Linoleic AcidB1DDD-B1
Lithium ChlorideA2A1-B1A1A1
Lithium HidroxideC-----
LubricantsADADDD
Lye: KOH Potasium HydroxideB1A2ABBC
Lye: NaoH Sodium HydroxideA1B1AA1B2A1
Lye: Ca(OH)2 Calcium HydroxideAAAB2AA
Magnesium BisulfateB--B2B-
Magnesium CarbonateA2AA-A-
Magnesium ChlorideA2AA2AAA
Magnesium HydroxideAAAAAA
Magnesium NitrateAAAAA-
Magnesium OxideA---A-
Magnesium Sulfate Epsom saltAAABAA
Maleic AcidDDDBD-
Maleic AnhydrideDDDDD-
Malic AcidADDBDB
Manganese SulfateA2A2-A1A2A1
MashAA--A-
MayonnaiseC--DA-
MelamineCA--DC
Mercuric Chloride(dilute)AA1AAA-
Mercuric CyanideAA1--AA
Mercurous NitrateB1A1-B1B1-
MercuryAAAAA-
MethaneADBDBD
Methanol Methyl AlcoholAAAAAA
Methyl AcetaneDBDDBD
Methyl AcetoneDA1-AD-
Methyl AcrylateDBDDBD
Methyl Alcohol 10%AAAAAA
Methyl BromideB1DDDD-
Methyl ButylDA1DDDD
Methyl CellosolveA1B2DDBD
Methyl ChlorideDDDDDD
Methyl DichlorideDD----
Methyl Ethyl KetoneDA2DDDD
Methyl Ethyl ketone peroxideDDDDDB
Methyl Isobutyl KetoneDB1DDDD
Methyl Isopropyl KetoneDC1DDDC
Methyl MethacylateDDDDDC
MethylamineBA1-B--
Methylene ChlorideDC1-B--
MilkA1AAAAA
Mineral SpiritsADCDCD
MolassesAA1-AA-
Monochloroacetic acidDCA2-A1-
MonoethanolamineB1BDBDB
MorpholineDD-A1D-
Motor OilAD--B1-
MustardBA-BA-
NaphthaADDDDD
NaphthaleneDDDDDD
Natural GasAD--AA
Nickel ChlorideA1A1AABA
Nickel NitrateA1A2DA1A2-
Nickel SurflateA1A1ABAA
Nitrating Acid (<_1% Acid)---CA-
Nitrating Acid (<=15% H2So4)---CA-
Nitrating Acid(>15% H2SO4)DA1-CA-
Nitrating Acid(<15%HNO3)---CA-
Nitric Acid(5-10%)DA1BDBC
Nitric Acid 20%DA1DDDD
Nitric Acid 50%DDDDDD
Nitric Acid ConcentratedDDDDDD
NitrobenzeneDB1DDDD
Nitrogen Fertilizer------
NitromethaneDB2-B1DD
Nitrous Acid-A-CD-
Nitrous Oxide-A-AA-
Oils : AnilineDBDDDD
Anise----D-
Bay----D-
BoneA---D-
CastorBBAAAA
Cinnamon----C-
CitricDB--D-
CloveA---C-
CoconutADCDCA
Cod LiverAABDBB
CornDCBDAA
CottonseedADBDCA
CreosoteDDDDCD
Diesel Fuel (20,30,40,50)ADBDBD
Fuel (1,2,3,5A,5B,6)BDDDDC
GingerAA--A-
Hydraulic Oil (petro)ADADAB
Hydraulic Oil syntheticDAADAB
Lemon-D--D-
LinseedADCDDA
MineralADBDBC
OliveDDBDBD
OrangeA---CD
PalmAA--D-
PeanutAD-BDBA
PeppermintD---D-
PineDDDDDD
RapeseedDADDBD
RosinA-----
SesameA---D-
SiliconeAAADDC
SoybeanACCDCA
SpermA---D-
TanningA---D-
TransformerAD-DBB
TurbineBADDDD
OleicBBCDCD
OleumDDDDDD
OleumDDDDDD
OxalicDABBDB
OzoneDAADCA
Palmitic AcidA2B1DB1DD
ParaffinBD-BB-
PentaneADBDBD
PerchloricDB--AD
PerchloroethyleneCDDDDD
PetrolatumAA-CAD
PetroleumA2DDDB1D
Phenol 10%DBDADD
Phenol (Carbolic Acid)DBDDDD
Phosphoric Acid (<_40%)DBBBBC
Phosphoric Acid>40%)DBBBBD
Phosphoric Acid(crude)DBBDDD
Phosphoric Acid (molten)----A-
Phosphoric Acid (Anhydride)D---A-
Phosphorus------
Phosphorus TrichlorideDA1DDD-
Photographic DeveloperABAAAB
Photographic SolutionsBA1A1BB1A
PhthalicDA1A2-AB1
Phthalic AnhydrideDA-AA-
PicricCBBDAD
Plating Solutions
Antimony Plating 130FA---A-
Arsenic Plating 110FA---A-
Brass PlatingA---A-
Regular Brass Bath100FA---A-
High-Speed Brass Bath 110FA---A-
Bronze Plating
Cu-Cd Bronze Bath.R1AA--A-
Cu-Sn Bronze Bath 160FAA--A-
Cu-Zn Bronze Bath 100FA---A-
Cadmium Plating
Cyanide Bath 90FA---A-
Fluoborate Bath 100FB---C-
Chromium Plating
Barrel Chrome Bath 95FD---D-
Black Chrome Bath 115FC---D-
Chromic-Sulfuric Bath 130FD---D-
Fluoride Bath 130FD---D-
Fluosilicate Bath 95FD---D-
Copper Plating(Cyanide)
Copper Strike Bath 120FA---A-
High-Speed Bath 180FA---B-
Rochelle Salt Bath 150FA---B-
Copper Plating (Acid)
Copper Fluborate Bath 120FB---C-
Copper Surflate Bath RTA---A-
Copper Plating (Misc)
Copper PyrophospateA---A-
Copper (Electroless)D---D-
Gold Plating
Acid 75FA---A-
Cyanide 150FA---A-
Neutral 75FA---A-
Indium Surflamate Plating RFA---A-
Iron Plating
Ferrous Am Sulfate Bath 150 FA---B-
Ferrous Chloride Bath 190FB---D-
Ferrous Surfate Bath 150FA---B-
Fluoborate Bath 145FB---C-
Sulfamate 140FA---A-
Sulfate-Chloride Bath 160FB---C-
Lead Fluoborate PlatingB---A-
Nickel Plating
Electroless 200FD---D-
Fluoborate 100-170FB---A-
High-Chloride 130-160FA---B-
Sulfamate 100-140FA---A-
Watts Type 115-160FA---A-
Rhodium Plating 120FAA--B-
Silver Plating 80-120FA---A-
Tin-Fluoborate Plating 100FB---C-
Tin-Lead Plating 100FB---C-
Zinc Plating
Acid Chloride 140FA---A-
Acid Fluoborate Bath RTB---C-
Acid Surflate Bath 150FA---B--
Alkaline Cyanide Bath RTA---A-
Potash (Potassium Carbonaye)AA1-AA-
Potassium BicorbonateAA-AAA1
Potassium BromideAA1-AAA1
Potassium ChlorateA1A1--AB
Potassium ChlorideA1A1AAAA
Potassium ChromateA1A2-BA-
Potassium Cyanide SoutionsA1A1AABA
Potassium DichromateA1A1ABAA
Potassium FerricyanideDAA1BA1-
Potassium FerrocyanideDA-AA-
Potassium Hydroxide(Caustic potash)B1A2ABBC
Potassium HypochloriteA1A1A1C1B2-
Potassium IodideA1AA2BA-
Potassium NitrateA2AAAAA
Potassium Oxalate------
Potassium PermanganateCA-A1A-
Potassium SulfateA2A1AAAA
Potassium SulfideAABBAA
Propane liquifiedAD-DCD
PropyleneDDDDDD
Propylene GlycolAAAACA
PyridineDBDDDD
Pyrogallic Acid-B--A-
Resorcinal-B1--D-
RosinsA2-B-AA
RumAAAAAA
Rust inhibitorsA---C-
Salad dressingsA-----
Salicylic AcidBAAA--
Salt Brine (NaCl saturated)AAA2AA2A1
Sea WaterA2A2AA1B2A1
Shellac (Bleached)A2A2AA1B2-
Shellac (Orange)AA-DD-
SiliconeAAACAC
Silver (Bromide)------
Silver NitrateBAAAAA
Soap SolutionsAAABBA
Soda Ash (Sodium carbonate)A1A2AAA1A
Sodium AcetateBA-ABD
Sodium AluminateAAABA-
Sodium BenzoateBABAA1-
Sodium BicorbonateA1A2AAAA
Sodium BisulfateB2A2AAAA
Sodium BisulfiteA2A2AAAA
Sodium BorateA1AAAAA
Sodium Bromide-ABA1A1-
Sodium CarbonateAA2AAAA
Sodium ChlorateBAAAAC
Sodium ChlorideAAAAAA
Sodium ChromateA-CBA-
Sodium CyanideAA2AAA1A
Sodium FerrocyanateAABBA-
Sodium FlurideA1AB-A-
Sodium HydrosulfliteCBBCBC
Sodium Hydroxide 20%ABAA1B2A2
Sodium Hydroxide 50%A1B1AA1B2A1
Sodium Hydroxide 80%DB1A2A1B1A1
Sodium Hypochlorate 100%DB1BCCB
Sodium Hypochlorite <20%BBACCB
Sodium Hyposulfate---CC-
Sodium MetaphospateAABABA
Sodium MetasilicateAA1BAA-
Sodium NitrateA1AABBD
Sodium PerborateBABBBB
Sodium PeroxideBABBB1D
Sodium PolyphospateAABCBD
Sodium SilicateAAAAAA
Sodium SulfateAAABAA
Sodium SulfideAA2ABAA
Sodium SulfliteAAABAA
Sodium TetraborateAAAABA
Sodium Thiosulfate (hypo)BA2ABA2A
SorghumA--AA-
Soy sauceA---A-
Stannic ChlorideAAC1AC1B
Stannic FlluoborateA---A-
Stannous ChlorideACA1AA1B
StarchAAAAA-
Stearic AcidBBC-B1B
Stoddard SolventAD-DC1D
StyreneDDDDDD
Sugar (Liquids)AAAAAA
Sulfate (Liquors)A2ABBBB
Sulfur ChlorideDD-DDC
Sulfur DioxideDA2C-BB
Sulfur Dioxide (dry)DA2-CDB
Sulfur HexafluorideBBBDAB
Sulfur TrioxideDC2DCDB
Sulfur Trioxide(dry)DC1--DB
Sulfuric Acid(<10%)A1AAA1B2C
Sulfuric Acid(10-75%)B1B2BCB1D
Sulfuric Acid(75-100%)CB1CDDD
Sulfuric Acid(cold concentrated)DCCDDD
Sulfuric Acid(hot concentrated)DDDDDD
Sulfurous AcidB1BABCD
Sulfuryl Chloride------
TallowAAC-B-
Tannic AcidAAAAAB
Tanning LiquorsB1BBCAB
Tartaric AcidABAAA2A
TetrachloroethaneDDDDDD
TetrachloroethyleneDDDDDD
TetrahydrofuranDDDDDD
Tin SaltsABAA-B
Toluene ToluolDDDDDD
Tomato JuiceAA--A-
Trichloroacetic Acid-B-CDD
TrichloroethaneDDDDDD
TrichloroethyleneDDDDDD
TrichloropropaneD--DA-
TricresylphosphateDADBCC
TriethylamineCA-BA-
Trisodium PhospateAA-AAA
Turpentine-DDDDD
UreaBA--BB
Uric Acid----A-
UrineA1A1-DD-
VarnishBDDDDD
Vegetable JuiceA2A---B
VinegarBAABBA
Vinyl AcetateDB2A2DDD
Vinyl ChlorideDC-CD-
Water, DeionizedA1A1A2AA-
Water, Acid MineAA-BCB
Water, DistilledAA-AAC
Water, FreshAA-AAB
Water, SaltAA-AAB
Weed KillersA---CA
WheyA-----
Whiskey & WinesAAAACA
White Liquor Pulp Mill)A---AA
White Water (Paper Mill)----A-
XyleneDDDDDD
Zinc ChlorideAAAAAB
Zinc HydrosulfateAA--A-
Zinc SulfateAAABAA

Ratings – Chemical Effect

A – Excellent
B – Good: Minor Effect, slight corrosion, or discoloration.
C – Fair: Moderate Effect, not recommended for continuous use. Softening or loss of strength, and swelling may occur.
D – Severe Effect: Not recommended for any use.
E – Information not available.

Explanation of Footnotes

1-Satisfactory to 72°F (22°C)
2-Satisfactory to 120°F (48°C)

Whether you are looking for Standard Bellows or Custom Expansion Joints, Bellows Systems can deliver.