This Chemical Compatibility Chart is a quick reference tool for describing the suitability of various bellows materials for use in contact with different chemicals. Use this chart to assist in the selection of the right materials.

Chemical and Metals

To check chemical compatibility of Elastomers – Click Here

CHEMICAL304 SS316 SSAluminumBrassBronzeCarpenter 20Cast IronCopperHastelloy-C®Titanium
AcetaldehydeAABAA-C-AA
AcetamideBAADD---
Acetate solventAAAACADAAA
Acetic AcidDBBDCADBAA
Acetic Acid 20%BABDCADBAA
Acetic Acid 80%DBBDCADBAA
Acetic Acid GlacialCAB-CADBAA
Acetic AnhydrideBAA1DCBDBAA
AcetoneAAAAAAAAAA
Acetyl Bromide
Acetyl Chloride(dry)AADD-BBAA-
AcetyleneAAABCAAD--
AcrylonitrileA1A1B1A-A1A1AB-
Adipic AcidA1A2A--AD--
Alcohols: AmylAABAAABAAB
BenzylBBBAABBAA
ButylAABAAABAAA
DiacetoneAAA1AAAAAA
EthylAABAAABAAA
HexylAAAAAAAA
IsobutylAAB-AAC-AB
IsopropylBBB-AAABAB
MethylAAA1AAAAB1AB
OctylAAA-AAAACA
PropylAAAAAAAAAA
Aluminum ChlorideBBDDDB1DBAB
Aluminum Chlodride 20%DC1DDDC1D-AB
Aluminum FlurodieDDB1--CDDBA
Aluminum HydroxideA1C1B1BCA1ADBB1
Aluminum NitrateAAD--A
Aluminum Potasium Sulfate 10%AACA-ADA2CA
Aluminum Potasium Sulfate 100%DB2C--BDBCA
Aluminum SulfateBB2B1B1BBDA2BA
AlumsAA--ADCBA
AminesAABB1DBD-BB
Ammonia 10%AAA2-DA1A-AC
Ammonia NitrateAAC-DAA---
Ammonia, AnhydrousAA2A1DDAADBC
Ammonia, liquidB2A2A-DB2A-BC
Ammonium AcetateBAADD-----
Ammonium BifluorideDB1B-DBD-B-
Ammonium CarbonateBBBDDBBDBA
Ammonium Casenate-A---
Ammonium ChlorideCB2B1DDBDDDB
Ammonium HydroxideA1A1B2DDADDBA
Ammonium NitrateA1AB1DDABDBA
Ammonium OxalateAA--DADCA-
Ammonium PersulfateABDDDBDDBA
Ammonium Phosphate DibasicBCB1B1DA1DDBA
Ammonium Phospate MonobasicBCB-DCDDBA
Ammonium Phosphate TribasicBBB-C-DDBA
Ammonium SulfateBBA1DDBDDBA
Ammonium SulfliteBBD-AADD--
Ammonium Thiosulfate-A-DD-DD-A
Amyl AcetateA1AAAAACAAA
Amyl AlcoholAABA1AABAAB
Amyl ChlorideA2A2A1-AA2AAA1C
AnilineABCDCACDBC
Aniline HydrochlorideDDDDDBDBDA
Antifreeze-AA-AAA---
Antimony TrichlorideDDDDAB---B
Aqua Regia 80%HCL 20%HNO3DDDDDDDDCA1
Arochlor 1248BBAA1A-B-AA1
Aromatic Hydrocarbons-CA-C-A---
Arsenic AcidA2A2DDBA1DABB
Arsenic Salt----------
AsphaltBAAB1A1AAA--
Barium CarbonateB1BDB1BB1AABA
Barium ChlorideA1A1DB1B1BCB1BA
Barium CyanideA1A2C1C1CA1C1DA-
Barium HydroxideB1BDDDB1D–-BB
Barium NitrateB1BBDDBAB-A
Barium SulfateB1B1BBCBBBAB
Barium SulfideB1B2DDDA1D–D-A
BeerAAAB1AAD–BA1B
Beet Sugar LiquidAAA-CAAA-A
BenzaldehydeBBB-AAABAA
BenzeneBBB-AAABBA
Benzene Sulphonic AcidBBD--A--BB
Benzoic AcidBBB-BBD-B1A
BenzolA1A1B1-AAAABA
BenzonitrileDD------C-
Benzyl ChlorideC1B1D-D--DC-
Bleaching Liquors---------A
Borax Sodium BorateAAB1-BAABBB
Boric AcidB2A1D-BB2DBAA
Brewery slopA-AAA---
BromineDDD-DD--AD
ButadieneAA1A-CA-CC-
ButaneA2A2A-CA-CAA
Butanol Butyl AlchoholAA1B-AA-BBB
ButterCAA-DD---
ButtermilkAAA-DA-D--
Butyl Amine-AA2-B-B2B2
Butyl Ether-A1A1------
Butyl PhthalateB1B2B2––----B2B2
ButylacetateBAAAAB1AAAA
ButyleneAAA-DA-D--
Butyric AcidB1B2B-DBDCA1A
Calcium Bisulfate-A--C-D---
Calcium BisulfideBBC-CB--AA
Calcium BisulfliteBAD--B1--BA
Calcium CarbonateA1BD-AB1--BB
Calcium Chlorate-------A--
Calcium ChlorideC2B2D-ABCBAA
Calcium HydroxideB1BC1-DBA-AA
Calcium HyphoclorideC1B1D-DCD-BA1
Calcium NitrateC1B2B1-B2-B-B2B2
Calcium oxideAAC-DA--AA
Calcium SulfateBBC-AB1A-BA
CalgonAA--C-D---
Cane JuiceAAB-AAA---
Carbolic Acid (Phenol)BBADBCDDAA
Carbon BisulfideABB-BB----
Carbon DioxideAA1B1BAAD-AA
Carbon Dioxide wetAA1A1-AAD-AA
Carbon DisulfideA1BA-DBA-BB
Carbon MonoxideAAA-ABAAB-
Carbon Tetrachloride DBBD-A2BDAA1A
Carbon Tetrachloride dryBB2DA1B2B--BA2
Carbon Tetrachloride wetA2A2DB1A2AC-BA2
Carbonated WaterAAADACDB--
Carbonic AcidA1AB1DBAD-A2B1
CatsupAAD-ACDD--
Chloric AcidDC1DDDA1DDA2-
Chlorinated Glue-A--AAD---
Chlorine WaterCC1DDBA2-DA2A
Chlorine Anhydrous liquidC1C1DDDDD-DD
Chlorine dry-BC1DBADAA2D
Chloroacetic AcidB1A1DDCB1DDA1A1
Chlorobenzene MonoABAB1CABBAB
Chlorobromomethane-BB--
ChloroformAAB1B1BABAA1A2
Chlorosulfonic AcidDB2CBDDDDA1A
Chocolate SyrupAAA--DD---
Chromic Acid 5%BACDB1DDDBA
Chromic Acid 10%BBDDDDDDAB
Chromic Acid 30%B2B2DDDDDDDA
Chromic Acid 50%CB2DDDDDDBA2
Chromium Salts
CiderAAB-AAD---
Citric AcidB1A2CDDBDDAA2
Citric OilsAAC-ADD---
Clorox® BleachAAA--DD-A-
CoffeeAAA-AD--AA
Copper ChlorideDD--DD---D
Copper CyanideBBDDDBA-A1B
Copper FluoborateDD---DD-B-
Copper NitrateAA2DDDADDB2B
Copper SulfateBBDDBADBAA
Copper Sulfate >5%BBDDDBD-AA
CreamAAA-ADD---
CresolsA2AA-AA2CAB2B
Cresylic AcidA1AB2-DAABB1A1
Cupric AcidDB2D-----A1A2
Cyanic AcidAA---DD---
CyclohexaneA1AAABA2BBBA
CyclohexanoneA1A2A-B-BBA1-
DetergentsA1A1B-BA2--BA2
DiacetoneB1BA1A1B--A--
Dichlorobenzene-B1B1-B1---A1-
DichloroethaneBBB1BD--AAB1
Diesel FuelABA1----A--
Diethyl EtherBBB2BB--BBB
DiethylamineB1AB1--AAAB1A1
Diethylene GlycolAABA-C-A--
Dimethyl AnilineABB1AACAABA1
Dimethyl FormamideABA1----A--
DiphenylBBB2BB--BBB
DiphenylB1AB1--AAAB1A1
DyesAABA-C-A--
EpsomABB1AACAAB1A
EthaneAA1---A-A--
EthanolAABAAABAAA
EthanolamineAAB-AA-DBB
EtherAAB1B1AACAB1A1
Ethyl AcetateBBA2BAAAAAA1
Ethyl Benzonate--A--
Ethyl ChlorideAABAAACB1B1A
Ethyl EtherBBBBA-CAB1A1
Ethyl SulfateDD--DA-B--
Ethylene BromideAAB-B---BB
Ethylene ChlorideBBB-A--B-B1
Ethylene ChlorohydrinBBBBB--BBB
Ethylene DiamineB1BB1DB--DCA
Ethylene DichlorideBBA1BCCA-BC
Ethylene GlycolBBAB1AAAAB1A1
Ethylene OxideBBDDCADDA-
Fatty AcidsBAACACCDAB
Ferric ChlorideDDDDDDDDB2A
Ferric NitrateBBDDCD-DB1A
Ferric SulfateB1ADDCDDDA1A1
Ferrous ChlorideDDDDC1CDBB1A
Ferrous SulfateBBB1B1BDDBBA1
Fluoboric AcidBBD-B1DD-A1D
FluorineCAAACDDCB1D
Fluosilicic AcidCBDB1B2DDDBD
Formaldehyde 40%A1ABAAABB2BB
Formaldehyde 100%CAA-BACA2AA
Formic AcidB1A1ADCCDCAC1
Freon® 11AAD--AAAAB
Freon 12B1BB1B1BAAAAB
Freon 22AADA-ADBAB
Freon 113A-AAC
Freon TFAAD--AAAAB
Fruit JuiceAAAD-C–DAAA
Fuel oilsAAC1BAAAAA1A
Furan ResinA1AA--A--B-
Furfural DABA1-BABABA
Gallic AcidABD-BADDB1B
Gasoline High aromaticAAD-AAA-AB
Gasoline, leadedA1A2AA2--BAA
Gasoline, UnleadedA1A2A2-A2AABAA
GelatinA1A2ADAAAAAA
GlucoseA1AAA-AAAAA
Glue, PVAA1A2A-AAA-AB
GlycerinA2AABAAAAAA
Glycolic AcidAA------AA
Gold MonocyanideAA---AD---
Grape JuiceAA--ACD--A
Grease-A-AAAAAA-
HeptaneAAAAAAAAAA
HexaneAAAAAAAAAA
HoneyAAA-AAA-A-
Hydraulic Oil PetroAAAAAAAAA-
Hydraulic Oil SyntheticAAAAAA-AA-
HydrazineAA---DDA--
Hydrobromic Acid 20%DDDD-CDDAA
Hydrobromic Acid 100%DDDD-DDDCA
Hydrochloric Acid 20%DDD-DDDDA1D
Hydrochloric Acid 37%DDD-DDDDBD
Hydrochloric Acid 100%DDDDDDDDAD
Hydrochloric Acid dry GasDDDDAD-DAC
Hydrocyanic AcidB1AADADDDAB
Hydrocyanic Acid Gas 10%-D-A
Hydrofluoric Acid 20%DDD-B2DDDBD
Hydrofluoric Acid 50%DDD-B2DDDBD
Hydrofluoric Acid 75%DDD-B1DDDBD
Hydrofluoric Acid 100%B1B1D-B1DDDBD
Hydrofluosilicic Acid 20%C2B1D-B2DDDBD
Hydrofluosilicic Acid 100%DDD-B2DD-BD
Hydrogen GasAAA-AA-AAA
Hydrogen Peroxide 10%B2BA-B1CCDAA
Hydrogen Peroxide 30%B2BA-B1BBDAB1
Hydrogen Peroxide 50%B2A2A-B1B-DAA
Hydrogen Peroxide 100%B2A2ADB1DBDAB
Hydrogen Sulfide aquaCAB-ADD-AB
Hydrogen Sufide dryC1ABDBDDDAA
HydroquinoneBBB--BBB
Hydroxyacetic Acid 70%-----DB--A
InkCC---DDA--
IodineDDA-ADDDAA
Iodine (in Alcohol)--B-B---BB
IodoformAA---A-BDB
IsooctaneAA1A1AA1-----
Isopropyl AcetateCAD-A1B--B-
Isopropyl EtherAAAAAA-BA-
Isotane--D--
Jet Fuel(JP3,JP4,JP5,JP8)AAA-AAAAAA
KeroseneAAAAAAABBA
KetonesAAB-AA-AAA
Lacquer ThinnersA1AAAAACAAC
LacquersA1AA-AACAA-
Lactic AcidB1B1BDB2CDBB1A
LardAAA-AAA-AA
LatexA2A2A--A--A-
Lead AcetateBB1D-B1AA-B1A1
Lead NitrateB1B1D-B2---B2-
Lead SulfamateCCC-------
Ligroin-AD--A----
LimeAAA--AA--A
Linoleic AcidBAA2--D--
Lithium ChlorideA1A2D-A2AA---
Lithium HidroxideBBD-BD--B-
LubricantsA2A2A2-A2AAAAA
Lye: KOH Potasium HydroxideBA1DDDBB2BB1D
Lye: NaoH Sodium HydroxideBB1DDDDD–BCB
Lye: Ca(OH)2 Calcium HydroxideB1BC1DBA-A1A
Magnesium BisulfateA1A1D-A1-----
Magnesium CarbonateBBA-AA-ABA
Magnesium ChlorideDDDDBCDA2A2A2
Magnesium HydroxideBA1C1DBAABAA
Magnesium NitrateBBB-ADDBAA
Magnesium OxideAAB--AA---
Magnesium Sulfate Epsom saltABB1AAA-ABA
Maleic AcidABB1-BAA-BA
Maleic AnhydrideAAA-------
Malic AcidAA2B1BB2A-DBA
Manganese SulfateBB2B1DA2CABA2A2
MashAAA--A----
MayonnaiseCA--DDBA-
Melamine-D---DD---
Mercuric Chloride(dilute)DDDDDDDDCA1
Mercuric CyanideCCD-D-CDAA
Mercurous NitrateA1A1D-----A1A1
MercuryAADDADADA2A
MethaneAAA-AA--A-
Methanol Methyl AlcoholAAA1AAAAB1AB
Methyl AcetaneABA-AAABA-
Methyl AcetoneAAAAABA---
Methyl AcrylateA-----A---
Methyl Alcohol 10%AAA1AAAAAAB
Methyl BromideAAD---AB--
Methyl ButylAA---A----
Methyl CellosolveBBBAA-CB--
Methyl ChlorideAADAB2CD-BA
Methyl Dichloride----------
Methyl Ethyl KetoneAABAAAAAAA
Methyl Ethyl ketone peroxide----------
Methyl Isobutyl KetoneBBB-ACCBAA
Methyl Isopropyl KetoneAAA-A-CA--
Methyl MethacylateBB---C---
MethylamineAAADA2DA---
Methylene ChlorideBBCABABBBB
MilkAAADACDDAA
Mineral SpiritsAAA-ACB-BB
MolassesAAABADBAAA
Monochloroacetic acidA1A1DBB1-DDA2A2
MonoethanolamineAAB-A-AD-B
Morpholine-A1A1-----A1-
Motor OilA1A2A1-A1----A1
MustardAAB-ADD-AA
NaphthaAAAAABBABB
NaphthaleneAAB1-ACA-AA
Natural GasAAA-A-A---
Nickel ChlorideDCDDB1DD-BA
Nickel NitrateBB2D-A2-C-B2-
Nickel SurflateBB1DDBCD-BB
Nitrating Acid (<_1% Acid)CAD--D--A-
Nitrating Acid (<=15% H2So4)CCD--DA-AA
Nitrating Acid(>15% H2SO4)CCD--DC-AC
Nitrating Acid(<15%HNO3)CDD--DC-AC
Nitric Acid(5-10%)AAADA1DDDA1A1
Nitric Acid 20%AADDA1DDDA1A1
Nitric Acid 50%A2A1DDA1DDDA1A1
Nitric Acid ConcentratedA1A1DDA2DDDB1A1
NitrobenzeneBBB-ACCBDA1
Nitrogen Fertilizer----------
NitromethaneAA1A----AA-
Nitrous AcidBBDDBA-CD-
Nitrous OxideBBBBDB-BB-
Oils : AnilineAADDAAADBD
Anise-A--AAA---
Bay-A--AAA---
Bone-A--AAA---
CastorAAAA-AAA-A
CinnamonAA---A----
CitricAAAB-DD-A-
CloveAAB--A--A-
CoconutAAA--AA-A-
Cod LiverAAA--A--A-
CornAAA--CABA-
CottonseedAAAA-AAAAA
CreosoteBBB-AC--BA
Diesel Fuel (20,30,40,50)AAA-AAA-BB
Fuel (1,2,3,5A,5B,6)AAC1BAAAAA1B
GingerDD--DD----
Hydraulic Oil (petro)AAAAAAAAA-
Hydraulic Oil syntheticAAAAAA-AA-
LemonAAA-AA----
LinseedAABBAA-BBA
MineralAAAAAA-BAA
OliveAAA-AA--AA
OrangeAAA-AA--AA
PalmAA--AAAA-A
PeanutAAA-AAAA-A
PeppermintAAD-AA----
PineAAA-ADC--A
RapeseedAA--AAA--A
RosinA1A1B1-B1A-BA-
SesameAA--AAA--A
SiliconeAAA-AAAAA-
SoybeanAAA-AAA-AA
SpermAA--AAA--A
TanningAA--AA----
TransformerAAA--A-A--
TurbineAAA-AAAA-A
OleicAAADB1C-AA2B
OleumB2BB-BD--AD
OleumAAB-DD--DD
OxalicBAADB2ACBBA
OzoneBAB-B--A--
Palmitic AcidB1A1BDA--BB-
ParaffinAAAAAA-BBA
PentaneCCB-CC--A-
PerchloricCCD-B--DBD
PerchloroethyleneBA1C-BDABBA
PetrolatumAA--AA--A-
PetroleumA1A1D-A1--B-A1
Phenol 10%BBA-BCDBBB
Phenol (Carbolic Acid)BBADBCDDAA
Phosphoric Acid (<_40%)DCCDBDDDA2C
Phosphoric Acid>40%)DDCDBDDDA2C
Phosphoric Acid(crude)DBC-BDDDA2C
Phosphoric Acid (molten)-CC--A-DCD
Phosphoric Acid (Anhydride)--C--A---D
PhosphorusA2A2B-A2--BA2-
Phosphorus TrichlorideA1A2D----DA2A–
Photographic DeveloperAA--ADDDBA–
Photographic SolutionsD---A2DB2A1
PhthalicB2AB2-B2--CB2A
Phthalic AnhydrideAAA-AB-CA-
PicricBBC-BDADBA
Plating Solutions
Antimony Plating 130FAAA-AAA-AA
Arsenic Plating 110FAAA-AAA-AA
Brass Plating
Regular Brass Bath100FAAA-AAA-AA
High-Speed Brass Bath 110F-AA--AA-AA
Bronze Plating
Cu-Cd Bronze Bath.R1AAA--AA-AA
Cu-Sn Bronze Bath 160FAAA--AA-AD
Cu-Zn Bronze Bath 100FAAA--AA-AA
Cadmium Plating
Cyanide Bath 90F-AA--AA-AA
Fluoborate Bath 100FAA---AD-DD
Chromium Plating
Barrel Chrome Bath 95F-DA--DC-DC
Black Chrome Bath 115F-CA--CA-DA
Chromic-Sulfuric Bath 130F-CA--CA-CA
Fluoride Bath 130F-DA--DC-DC
Fluosilicate Bath 95F-CA--CC-DC
Copper Plating(Cyanide)
Copper Strike Bath 120F-A----A-A-
High-Speed Bath 180F-AA---A-AD
Rochelle Salt Bath 150F-AA---A-AD
Copper Plating (Acid)
Copper Fluborate Bath 120FADA--DD-DD
Copper Surflate Bath RT-DA--DA-DA
Copper Plating (Misc)
Copper Pyrophospate-AA--AA-AA
Copper (Electroless)--A------A
Gold Plating
Acid 75F-C------AA
Cyanide 150F-A------AA
Neutral 75F-C------AA
Indium Surflamate Plating RF-C------AA
Iron Plating
Ferrous Am Sulfate Bath 150 F-C------AA
Ferrous Chloride Bath 190F-D------DA
Ferrous Surfate Bath 150F-C------AA
Fluoborate Bath 145F-D------BD
Sulfamate 140F-D------BA
Sulfate-Chloride Bath 160F-D------DA
Lead Fluoborate Plating-C------AD
Nickel Plating
Electroless 200F----------
Fluoborate 100-170F-C------AD
High-Chloride 130-160F-C------AA
Sulfamate 100-140F-C------AA
Watts Type 115-160F-C------AA
Rhodium Plating 120F-D------DD
Silver Plating 80-120F-A------AA
Tin-Fluoborate Plating 100F-C------AD
Tin-Lead Plating 100F-C------AD
Zinc Plating
Acid Chloride 140F-D------DA
Acid Fluoborate Bath RT-C------AD
Acid Surflate Bath 150F-C------AA
Alkaline Cyanide Bath RT-A------AA
Potash (Potassium Carbonaye)BBD-BBCBBA
Potassium BicorbonateBBD-BBABBA
Potassium BromideBBC1-BBDBBA
Potassium ChlorateB1BB-B1BCB1BA
Potassium ChlorideB1A1DDBAABAA
Potassium ChromateB1B1B1-B1BA-A-
Potassium Cyanide SoutionsB1B1DDDBBD–BA
Potassium DichromateBB1B-B1BABBA
Potassium FerricyanideB1B1B2-B2BCBB2A2
Potassium FerrocyanideBBB1-B1BCBBA
Potassium Hydroxide(Caustic potash)BA1DDDBB2BB1D
Potassium HypochloriteC1BD-DBAD–B2A1
Potassium IodideA1A1B1-A1AAA1A2A1
Potassium NitrateBBBBBBAAB1A
Potassium OxalateBB1B1-A1BABA1A1
Potassium PermanganateB1BB1-A1BAAA1A
Potassium SulfateB1ACDA1AABB1A
Potassium SulfideBBD-DABD-A
Propane liquifiedAAAAA2AAAA-
PropyleneB1A1A--AAA--
Propylene GlycolBBB-AAAABA
PyridineAABBBAABBB
Pyrogallic AcidB2BB-ABDBBA
Resorcinal----------
RosinsA1A1B1-BBDB--
RumAA--A-----
Rust inhibitorsAA--ABC---
Salad dressingsAAB--BD---
Salicylic AcidB2B2B2-ABAAA2A1
Salt Brine (NaCl saturated)B1A2B1-B2BDBA2A2
Sea WaterCCBDAADBAA
Shellac (Bleached)AAABAAAA--
Shellac (Orange)AAABAAAA--
SiliconeAAA--AAA--
Silver (Bromide)DDD-DAD-A-
Silver NitrateBBD-BCC-AA
Soap SolutionsAA1CBBAAAAA
Soda Ash (Sodium carbonate)AAD-BAB---
Sodium AcetateBB1BBBABAAA
Sodium AluminateAA--ABA-BA
Sodium Benzoate--A1-A---A1A1
Sodium BicorbonateAA1DDAACBB1A2
Sodium BisulfateDCDDA2CDBB2A
Sodium BisulfiteB1B1D-B1BDBBA
Sodium BorateB2BC-AA-BAB
Sodium BromideCCD-ABCD-A1
Sodium CarbonateAADBA2BBAAA1
Sodium ChlorateAB1C1-B1B-BB1A
Sodium ChlorideBBCDBBDBAA
Sodium ChromateB1BB-BBABA-
Sodium CyanideA1B1DDDAADAA
Sodium FerrocyanateBBA----DA-
Sodium FlurideDDB-ACCDAA
Sodium Hydrosulflite--A--C--A-
Sodium Hydroxide 20%BB2BBBA2A2A2BA1
Sodium Hydroxide 50%BB1DDCB2DBCB
Sodium Hydroxide 80%CB1DDCDDDA1D
Sodium Hypochlorate 100%DDDDCDD-AC
Sodium Hypochlorite <20%CCDDCDD-AC
Sodium HyposulfateAAD--DD---
Sodium MetaphospateAACDAACB--
Sodium MetasilicateAAD-ABA1BA-
Sodium NitrateB1B1B-BCBDBA
Sodium PerborateBBCDBDCBB-
Sodium PeroxideAACDADCBB-
Sodium PolyphospateBBDDBCDAAA
Sodium SilicateABADBABBBA
Sodium SulfateBB1ABBCBBBA
Sodium SulfideBDDDB1DCDB1A
Sodium SulfliteBAC1DBCA1DBA
Sodium TetraborateA2AC-A--B--
Sodium Thiosulfate (hypo)AB2ADA2DCDA2A
SorghumAA--ADA---
Soy sauceAAA-AAD---
Stannic ChlorideDDD-ADD-BA
Stannic Flluoborate-A---DD---
Stannous ChlorideC2A2D-A1D--BA
StarchAAA--AC---
Stearic AcidBABDBCCDBA
Stoddard SolventAAA-AAAAAA
StyreneAAAAAAABD-
Sugar (Liquids)AAA-AA-AA-
Sulfate (Liquors)BBD-BDCDB-
Sulfur ChlorideDDDDBDDBAD
Sulfur DioxideDA1BDBB-BCA
Sulfur Dioxide (dry)DABDBAAABA
Sulfur Hexafluoride----------
Sulfur TrioxideACADCAB–---
Sulfur Trioxide(dry)DAAABBABBD
Sulfuric Acid(<10%)DBD-BDC-B1D
Sulfuric Acid(10-75%)DDD-BA2D-B1D
Sulfuric Acid(75-100%)CDD-BA2DDB1D
Sulfuric Acid(cold concentrated)CBB-BA2D-A1D
Sulfuric Acid(hot concentrated)DCD-BDD-DD
Sulfurous AcidB1BB1-BDDDBA
Sulfuryl Chloride----------
TallowAAA-------
Tannic AcidB1ACBBACAB1A
Tanning LiquorsA2A2A-A2A--BA
Tartaric AcidC2C2B1DB1ACABA1
TetrachloroethaneBAC---AAAA
Tetrachloroethylene-A----AA--
TetrahydrofuranAA--AD--AB
Tin Salts-DD-----CA
Toluene ToluolAAAAAAAAAA
Tomato JuiceAAA-AC----
Trichloroacetic AcidDCD---DDBD
TrichloroethaneBBD-AAB-AA
TrichloroethyleneBBD-BACA1AA
TrichloropropaneAAD-AAAAA-
TricresylphosphateBBD-A2ABBAB
TriethylamineAA---AAA1--
Trisodium PhospateBBD-AC-B1A-
TurpentineAAADAC-BBB
UreaBBB-B---BA
Uric AcidBBD-B-DABA
UrineAAB-ACA---
VarnishAAAA-ACBA-
Vegetable JuiceAADAACDA--
VinegarAADDACDBAA
Vinyl AcetateBBA1---BB--
Vinyl ChlorideB2A1B1-A2-BBA2A
Water, DeionizedA1A2A2A--DBA2A2
Water, Acid MineBBDDACDDAA
Water, DistilledAAAAADDBAA
Water, FreshAABDA1ADBAA
Water, SaltBBBDADDBAA
Weed KillersAAD--C----
WheyAAB-------
Whiskey & WinesAAC1BACDB-A
White Liquor Pulp Mill)AABBADC-A-
White Water (Paper Mill)AA---AA---
XyleneBBA1AAABAAA
Zinc ChlorideBBDDB1DDCBA1
Zinc HydrosulfateAAD--DDB--
Zinc SulfateB1ADB2BCDB1A2A2

Ratings – Chemical Effect

A – Excellent
B – Good: Minor Effect, slight corrosion, or discoloration.
C – Fair: Moderate Effect, not recommended for continuous use. Softening or loss of strength, and swelling may occur.
D – Severe Effect: Not recommended for any use.
E – Information not available.

Explanation of Footnotes

1-Satisfactory to 72°F (22°C)
2-Satisfactory to 120°F (48°C)

Whether you are looking for Standard Bellows or Custom Expansion Joints, Bellows Systems can deliver.